copyrite © 2003www.market4us.com

Click on the spinning globe for www.market4us.com
   world wide service
ITALIAN VERSION  VIETNAMESE VERSION
DOITSU-GO   PORTUGUESE VERSION
SUPEIN-GO   FRENCH VERSION
EI-GO  NIHONGO

Kore wa taihen hagemini naru ohanashi desu. watashi tachi wa mainichi no mondai ya fuyukaina shoutotsu wo furiharai, sokokara ippo wo fumidasetara iito omoimasu ...

Roba To Ido
  Aruhi nouka no roba ga ido ni ochimashita. Noufu ga dooyatte tasukeruka kangaeteru aida sono roba wa nanjikan mo kanashigeni nakimashita. Yatto nofu ha roba wa mo wo toshiyoridashi, ido wa umenakereba naranaishi, roba wo tasukeru kachi wa naito handan shimashita.
  Kare wa kinjono hitotachi ni tasukeni kite kureruyoni tanomi mashita. Karera wa shaberu wo motte ido wo dorode umehajime mashita. Saisho roba wa naniga okottanoka wo shiruto hageshiku nakimashita. Sorekara odoroita kotoni shizukani natte shimai mashita. Nankaika shaberu de doro wo motta ato, nofu wa idono naka wo mite taihen odoroki mashita.
  Roba no senakani doroga kakaru tabini roba wa tottemo odoroku koto wo shiteimashita. Kare wa doro wo otoshite sono ueni notte tanodesu. Nofu no kinjo no hitotachi ga doro wo sukutte roba no ueni kaketsuzu keru tabi ni roba wa sore wo otoshite ueni nottano deshita. Mamonaku roba wa idono haji made nobottekite, hashitte itte shimaimashita. minna wa totemo odoroki mashita.
  Kyokun: Jinsei wa anata ni shaberu de doro wo kakete ikimasu iroiro no doro wo desu. Idokara deru hou hou wa doro wo otoshite, sore wo funde agaru kotodesu. Watashi tachi no toraburu no hitotsu hitotsu wa fumiishi desu. Watashi tachi wa fukai ido kara derukoto ga dekimasu, zettaini akirame nakereba! Sore wo furi otoshite ippo noboreba iino desu!